Kilis Tarihi # Mehmet Ulukışla Kişisel Blog

Kilis Tarihi

Kilis Tarihi

Kilis Tarihi / Killis / Ki-li-zi

Roma İmparatorluğu kaynaklarında Kilis, Azez’e bağlı bir köy olarak geçer. Evliya Çelebinin seyahatnamesinde ise şöyle yazılmaktadır: “Yıl 1648, Kilis Halep’in batısındadır, şehrin dört tarafı kale şeklinde yüksek kerpiç duvarlarla çevrili olup bir kalesi vardır, şehre sekiz kapıdan girilir, şehrin beş mahallesi olup dört bin altı yüz altmış hanesi vardır, nüfusu ise 24 bin olarak geçer. Ayrıca Kilis Şam ucu adıyla bilinir, başka bir ifadeyle diyarı Şam bu bölgenin emin yer olduğunu İslam kaynaklarından öğreniyoruz.

“Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) bir gün arkadaşlarıyla oturup sohbet ederken “Diyar-ı Şam Emin beldedir” buyurmuşlardır. Kilis hicri 18’de Hz. Ömer zamanında, Ebu Ubeyde Bin Cerrah komutasındaki orduyla, üç bin sahabenin şehit verilmesiyle İslam topraklarına katılmıştır.Bu sahabeler arasında vahiy kâtibi Şurahbil Bin Hasene, Peygamberimizin hekimi Muhammed el Bedevi, Peygamberimizin Şımart başı Şeyh Mansur gibi isimler bulunmaktadır. 1250’de Memluk egemenliğine giren Kilis ciddi bir onarımdan geçer. Bugünkü kent merkezi olan yerde alışveriş ve ticaret merkezi oluşturulur. 24 Ağustos 1516’da Yavuz Sultan Selim’le Osmanlı toprağına katılır.

Kilis halkı Horasan ve Türkistan kökenli olup Oğuz boyundandır. XIX. Yüzyılda Kilis’in sanayi, ticaret ve kültür kenti olduğu vurgulanır. Şehirde 47 camii,12 mescit, 24 medrese, 3 kilise, 5 hamam, 740 dükkân, 7 han, 11 fırın, 120 kumaş dokuma yeri,15 kıraathane ve 1 eczane faaliyet göstermektedir. XX. yüzyılın başında Avrupalıların işgaline karşı kahramanca koyduğu mücadelede sayısız kahraman çıkaran Kilis, ne yazık ki 400 köyden 300’nü, topraklarını ve nüfusunun bir kısmını Suriye’ye bırakmak zorunda bırakılmıştır.


Ahlat Selçuklu Mezarlığı Gezi Notumuzu incelemek ister misiniz?

https://www.mehmetulukisla.com.tr/gezi-notu-ahlat-selcuklu-mezarligi/

Category
Tags
Exit mobile version